033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Odškodnenie

Odškodnenie z dopravnej nehody, pracovného ako aj iného úrazu a nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Udalosti pri ktorých dochádza k poškodeniu zdravia vedú vždy k vážnemu narušeniu bežného života poškodeného. Možno jednou z posledných vecí, na ktorú poškodený myslí je zabezpečenie advokáta, ktorý mu môže pomôcť získať primerané zadosťučinenie, prípadne náhradu za vzniknuté zdravotné výdavky. Čím skôr však bude poškodený hovoriť s advokátom, tým väčšia je pravdepodobnosť, že dostatočne ochráni svoje práva a dosiahne primerané odškodnenie. Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri uplatnení všetkých nárokov našich klientov. Pri usmrtení spôsobenom škodovou udalosťou zastupujeme záujmy poškodených manželov, rodičov, detí alebo iných blízkych osôb, ktorým vznikol nárok na odškodnenie prežitých duševných útrap (nemajetkovej ujmy) peňažitou náhradou vyvažujúcou ich utrpenie.

Odmena

Náš tím profesionálov dokáže ušetriť našim klientom mnoho komplikácií a času.

Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú poskytované bez priamych nákladov klienta. Odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia, pričom je závislá od jeho výšky, a preto sa vždy usilujeme, aby získané odškodnenie bolo čo najvyššie. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli. Vzhľadom k náročnosti problematiky odporúčame potenciálnym klientom, aby čo najskôr vyhľadali našu odbornú pomoc, aby tak získali odškodné, ktoré im skutočne prináleží.

Náš tím profesionálov dokáže ušetriť našim klientom mnoho komplikácií a času, ktoré môžu využiť na liečbu a rehabilitáciu po zranení, prípadne na návrat do spoločenského života, a to všetko pri maximálnom možnom uspokojení ich nárokov na odškodnenie.