033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Najnovšie články

ZODPOVEDNOSŤ A ZAVINENIE ZA PRACOVNÝ ÚRAZ

ZODPOVEDNOSŤ A ZAVINENIE ZA PRACOVNÝ ÚRAZ

9. 10. 2018

časť. II sporná miera ZODPOVEDNOSTI A zavinenia MEDZI ZAMESTNÁVATEľOM A ZAMESTNANCOM

čítať celý článok

ZODPOVEDNOSŤ ZA PRACOVNÝ ÚRAZ

ZODPOVEDNOSŤ ZA PRACOVNÝ ÚRAZ

9. 10. 2018

časť. I NEsporná miera zavinenia medzi zamestnávateľom a zamestnancom

čítať celý článok

Prenos ochorenia nesterilnou zdravotníckou pomôckou

Prenos ochorenia nesterilnou zdravotníckou pomôckou

9. 11. 2016

Som dlhoročným darcom krvi, minulý rok mi pred kontrolným odberom diagnostikovali vírusovú hepatitídu typu C. Mám dôvodné podozrenie, že k môjmu nakazeniu došlo práve pri jednom z odberov krvi ihlou injekčnej nesterilnej striekačky v nemocnici.

čítať celý článok

Škoda na čelnom skle vozidla

Škoda na čelnom skle vozidla

5. 10. 2016

Poškodený vodič ma v jazde zastavil a vysvetlil mi čo sa stalo. Keďže som si uvedomoval, že sa na určitom úseku vozovky nachádzal štrk, ktorý túto škodu mohol spôsobiť, s poškodeným som spísal záznam o nehode. Myslel som si, že poisťovňa už celú záležitos

čítať celý článok

Na pracovisku sa stal úraz. Čo robiť?

Na pracovisku sa stal úraz. Čo robiť?

21. 5. 2016

Pred mesiacom som utrpel pracovný úraz. Ihneď som to ústne oznámil zamestnávateľovi aj nadriadenému, ktorých ku mne privolali kolegovia. Zamestnávateľ len zalamoval rukami a nariadil kolegom, aby miesto úrazu vyčistili. Naviac ma presvedčil, že hneď po úr

čítať celý článok

Pracovný úraz v objekte zamestnávateľa

Pracovný úraz v objekte zamestnávateľa

6. 5. 2016

Pri ceste do práce sa mi stal úraz, nakoľko som sa pošmykla a nepekne spadla na betón na čerstvo vyčistenom a vlhkom chodníku. Úraz sa mi stal po prejdení rampy u môjho zamestnávateľa, keď som kráčala do administratívnej budovy, kde pracujem. Úraz som ihn

čítať celý článok

Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

19. 2. 2016

Pracovný pomer môže výpoveďou skončiť tak zamestnávateľ ako i zamestnanec, ktorý môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Upozorňujem však, že v prípade výpovede danej zamestnancom, Vám nárok na odstupné nevzniká.

čítať celý článok

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

22. 12. 2015

Pokiaľ dôjde k usmrteniu osoby motorovým vozidlom, vznikajú pozostalým príbuzným právne nároky domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej ich utrpenie zo straty blízkej osoby. V tomto prípade možno usmrtenie dcéry považovať za závažný zásah do Vašich osobno

čítať celý článok

Úraz v hoteli

Úraz v hoteli

29. 10. 2015

Vo všeobecnosti možno uviesť, že každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému svojou prevádzkovou činnosťou, je v prvom rade nutné vysporiadať sa s otázkou, kto vlastní a prevádzkuje priestory hotela, v rámci ktorého došlo k vzniku úrazu a škody na zdrav

čítať celý článok

Zabránenie možnosti pochovať plod dieťaťa

Zabránenie možnosti pochovať plod dieťaťa

9. 10. 2015

Rozlúčka rodiča s nenarodeným dieťaťom predstavuje veľmi dôležitý moment v procese jeho vnútorného uzdravenia, v dôsledku čoho je rodičom od roku 2005 umožnené pochovávať pozostatky potrateného či predčasne odňatého ľudského plodu. Pre častú neznalosť rod

čítať celý článok

Verejný prísľub pre prípad usmrtenia pri dopravnej nehode

Verejný prísľub pre prípad usmrtenia pri dopravnej nehode

27. 7. 2015

Podstatnou náležitosťou verejného prísľubu je finančné plnenie (predmet prísľubu) a stanovenie podmienok, ktorých splnením je poskytnutie plnenia podmienené. Upozorňujeme, že podmienky sa môžu líšiť v závislosti od obsahu verejných prísľubov jednotlivých

čítať celý článok

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

11. 5. 2015

Pokiaľ v dôsledku postupu zdravotníckeho zariadenia (lekára), ktorý možno považovať za non lege artis došlo k usmrteniu Vášho syna, vznikajú Vám ako pozostalým príbuzným právne nároky domáhať sa finančnej náhrady vyvažujúcej utrpenie zo straty blízkej oso

čítať celý článok

Úraz živnostníka pri výkone práce

Úraz živnostníka pri výkone práce

13. 4. 2015

Úraz živnostníka vzniknutý pri výkone práce nie je možné považovať za pracovný úraz. V zmysle právnych predpisov možno za pracovný úraz označiť úraz osoby za splnenia určitých podmienok, pričom jednou z nich je skutočnosť, že musí dôjsť k úrazu zamestnanc

čítať celý článok