033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Odškodnenie z dopravnej nehody

Odškodnenie z dopravnej nehody

Dopravné nehody sú každodennými udalosťami

Mnohé z týchto nehôd vedú len ku škode na majetku, ktoré si dokáže bežný človek vysporiadať prostredníctvom priameho kontaktu s poisťovňou sám, avšak niektoré dopravné nehody majú za následok vážne poškodenie zdravia, prípadne vedú až k smrti niektorého z jej účastníkov. Riešenie takýchto situácií vyžaduje pomoc skúseného advokáta, ktorý za Vás dokáže riadne a včas uplatniť zodpovedajúce nároky.

Pomôžeme Vám pri získaní bolestného, náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, účelných nákladov spojených s liečením, náhradou za stratu na zárobku, náhradou za stratu na dôchodku.

Pozostalostnou úrazovou rentou, nákladov spojených s pohrebom, nákladov za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu, nemajetkovej ujmy v peniazoch pri usmrtení blízkeho človeka.

Našimi klientmi sú spolujazdci vo vozidle vodiči motorových vozidiel, cyklisti, chodci, pozostalí príbuzní po obetiach dopravných nehôd.

Naša pomoc zahŕňa najmä

Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní.

Zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy.

Mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z dopravnej nehody.