033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

Odškodnenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti

Odškodnenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti

Pri zdravotných problémoch je pre nás samozrejmosťou navštíviť lekára.

Prichádzame sem s dôverou, že o nás, či nášho príbuzného bude dobre postarané a odborný personál nám vždy poskytne riadnu zdravotnú starostlivosť. Lekári sú povinní poskytovať starostlivosť správne, v súlade so zákonom - lege artis. Čoraz viac sa však stretávame s prípadmi, kedy starostlivosť o naše zdravie nie je riadne poskytnutá. Čo v takej situácii robiť? Právny poriadok má prostriedky na ochranu práva na zdravie a reparáciu vzniknutých škôd.

Lekári a zdravotnícke zariadenia však len výnimočne uznajú svoju zodpovednosť spočívajúcu v odbornom pochybení, ktoré malo za následok ujmu na zdraví či úmrtie, a preto je nevyhnutné viesť ohľadom zodpovedajúcich nárokov náročné súdne spory. Keďže sa jedná o zložité súdne konania, ktoré sú komplikované na znalecké dokazovania, je nevyhnutné obrátiť sa už v začiatkoch na skúseného advokáta.

Pomôžeme Vám pri získaní,
morálneho zadosťučinenia,
náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Náhrady
príslušných nárokov
vyplývajúcich zo škody na zdraví.

Našimi klientmi sú
najmä poškodení pacienti,
pozostalí príbuzní
po obetiach pochybení lekárov.

Naša pomoc zahŕňa najmä

Zastupovanie v trestom konaní pred policajnými orgánmi, prokurátormi a v súdnom konaní.

Zastupovanie v občianskom súdnom konaní o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy.

Mimosúdne rokovania ohľadom nárokov vyplývajúcich z pochybení lekárov.