033/5332388, 033/5332390, +421 910 902 700

PRÁVNA PORADŇA - ONLINE PRÁVNE PORADENSTVO

Odpovede na vaše otázky.

Potrebujete právny názor na Váš problém alebo máte akúkoľvek otázku? Napíšte nám prostredníctvom kontaktného formuláru na stránke Kontakty a naši právnici Vám poskytnú odbornú radu.

Adriana

1. Dobrý deň, chcela by som využiť Vaše právne služby. Stal sa mi pracovný úraz, po ktorom som zostala pripútaná na lôžko. Chcela by som Váš navštíviť, no som z Levíc a nemôžem sa hýbať ešte niekoľko týždňov. Ako mam postupovať?

Dobrý deň pani Adriana, naše právne služby sú v rámci agendy Odškodňovania poskytované na celom území Slovenska. Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť našu advokátsku kanceláriu, je možné dohodnúť si stretnutie s našimi právnikmi na mieste, ktoré Vám vyhovuje.

Prosím Vás bolo by možné, že by ste prišli ku nám domov?

Samozrejme. Stretnutie s právnikom sa po dohode môže zrealizovať aj u Vás doma, nakoľko je zrejmé, že zdravotný stav klienta po úraze nie vždy umožňuje, aby sa stretnutie konalo v kancelárii, príp. na inom mieste.

Bola by som rada, ak by ste mohli teda dohodnúť a prišli by ste. Chcem sa ešte spýtať, koľko budem platiť za Vaše vycestovanie?

Klienti v rámci agendy Odškodňovania nehradia žiadne náklady, ktoré advokátskej kancelárii vzniknú v súvislosti s riešením Vášho prípadu (náhrada za stratu času, náhrada za pohonné hmoty, náhrada za vyhotovenie fotokópii zo spisov, atď.) Budeme Vás kontaktovať na telefónne číslo, ktoré ste uviedli v kontaktom formulári.

Ďakujem, budem čakať.

čítať odpoveď

Jozef

2.Dobry deň, koľko stoja Vaše právne služby?

Dobrý deň pán Jozef, za právne služby platí klient výlučne až po vymožení a uhradení finančného odškodnenia protistranou, a to maximálne do výšky 20% z uvedenej sumy.

A čo ak nevyhráme spor?

V prípade, že by sme z nejakého dôvodu neboli pri uplatňovaní finančného odškodnenia úspešní, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadne poplatky ani náklady, ktoré nám pri riešení Vášho prípadu vznikli.

Teda, keď nič nevymôžete, nič neplatím? Skutočne, alebo je v tom nejaký háčik?

Skutočne. Vždy je i v našom záujme získať pre klienta finančné odškodnenie v čo najkratšom čase a v čo najvyššej možnej miere.

Výborne, ak je to tak ako píšete, mám záujem. Môžem Vám zatelefonovať a dohodnúť sa?

Samozrejme pán Jozef, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle 0910 902 700.

čítať odpoveď

František

3.Zdravím,chcem vedieť prečo odporúčate byť zastúpený advokátom? Zrazilo ma auto a myslel som, že si škodu vymôžem aj sám alebo sa mýlim?

Dobrý deň pán František, náhradu škody si môže vymôcť poškodený i sám, otázkou však zostáva v akej výške a v akom časovom období dôjde k plneniu. Bežný človek žiaľ nevie na čo všetko mu vzniká v súvislosti s úrazom nárok, v akej výške môže náhradu požadovať a kedy sú orgány povinné plnenie poskytnúť. Práve z týchto dôvodov dochádza zo strany poisťovní k zbytočnému plynutiu času a následne i ku kráteniu plnení. Naše právne služby sú poskytované v rámci trestného konania, kde sa výsluchov, konaní pred prokurátorom a súdnych konaní zúčastňujú klienti za účasti našich advokátov. Práve z týchto dôvodov je dôležité vyhľadať čo najskôr právnu pomoc.

Aha, čiže budem mať advokáta aj pred políciou, nie len pri vymáhaní peňazí?

Áno pán František, naša advokátska kancelária v rámci Odškodňovania zastupuje svojich klientov v obidvoch konaniach, nakoľko tieto spolu veľmi úzko súvisia. Je dôležité v priebehu vyšetrovania pred policajnými orgánmi ochrániť práva a záujmy klienta súvisiace s postavením poškodeného v trestnom konaní, aby následne jestvoval predpoklad pre uplatnenie si peňažných nárokov.

A za to trestné konanie koľko zaplatím?

Právne zastúpenie pri prípadoch úrazov, či usmrtení súvisiacich s protiprávnym konaním inej osoby je viazané na podielovú odmenu max. do výšky 20 %, teda zastúpenie v trestnom konaní a občianskom súdnom konaní (príp. mimosúdne riešenie) predstavuje jeden ucelený celok.

Idem do toho.

V tom prípade Vás budeme kontaktovať na telefónne číslo, ktoré ste uviedli v kontaktom formulári.

čítať odpoveď

Emília

4. Dobrý deň, moje meno je Emília a som slobodná matka. Pred niekoľkými mesiacmi mojej dcére nedal vodič automobilu prednosť na priechode pre chodcov a spôsobil jej závažné zranenia. Dcérka zostala paralyzovaná a po nehode ma i vážne psychické problémy. Žiadne peniaze sme nedostali, musela som odísť z práce, aby som sa mohla o ňu postarať. Viete nám pomôcť?

Dobrý deň pani Emília,
naša právnička Vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si osobného stretnutia. Vaša dcéra ma zo zákona nárok na náhradu škody z titulu spôsobenej ťažkej ujmy na zdraví a rovnako na peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy z titulu vzniknutých psychických problémov.
 
Ďakujem Vám veľmi pekne. Viete mi prosím aspoň približne uviesť na akú sumu máme nárok?
 
Dobrý deň, je veľmi náročné na základe daných informácii vyjadriť sa k orientačnej výške odškodného, nakoľko táto záleží od viacerých hľadísk, predovšetkým od závažnosti poranenia, ktoré nastalo v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou. V dôsledku uvedeného tak poškodenému môže vzniknúť nárok na náhradu bolestného, náhradu sťaženia spoločenského uplatnenia (trvalé následky), náhradu za stratu na zárobku, náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, prípadne náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ku konkrétnej výške sa Vám budeme môcť vyjadriť po preštudovaní Vašej dokumentácie a po vyhotovení lekárskych posudkov.
 
Samozrejme, rozumiem. Hneď zajtra Vám zavolám. Zatiaľ veľmi pekne ďakujeme.

čítať odpoveď

Miroslav

5. Dobrý deň, v marci mi zahynula žena pri dopravnej nehode. Poisťovňa mi zaplatila iba náklady za pohreb, nič viac. Som otcom dvoch malých deti. To je skutočne všetko na čo máme právo?

Dobrý deň pán Miroslav,

okrem preplatenia nákladov za pohreb mate nárok na úhradu nákladov za zriadenie pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu. Predpokladáme, že Vaša manželka mala v čase smrti vyživovaciu povinnosť voči Vaším deťom, preto tu vzniká nárok na pozostalostnú úrazovú rentu. Predovšetkým však majú pozostalí príbuzní (manžel, manželka, rodičia, deti, súrodenci) nárok na náhradu nemajetkovej ujmy z titulu citových útrap spojených so stratou blízkej osoby. Výšku nemajetkovej ujmy v konečnom dôsledku priznáva až súd, preto je nutné byť právne zastúpený už od začiatku.
 
To znamená, že za všetky vami vymenované veci nám budú pridelené peniaze?
 
Nárok na úhradu nákladov spojených so zriadením pomníka, náhrobnej dosky a na úpravu hrobu je nutné si v prvom rade uplatniť čo do dôvodu a výšky v rámci adhézneho konania, resp. na príslušnej poisťovni/vinníka dopravnej nehody s tým, že nárok vznikne tomu, kto dané náklady vynaložil. Rovnako je to i u pozostalostnej úrazovej renty, ktorá prináleží tomu, voči komu mal zomretý v čase smrti vyživovaciu povinnosť. Z praxe je nutné Vás upozorniť, že nárok na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch bude nutné uplatniť prostredníctvom žaloby na príslušnom súde, nakoľko poisťovne odmietajú jej úhradu v rámci mimosúdneho vyrovnania.
 
Čo znamená ten nárok nemajetková ujma prosím vás? Nikdy som o tom nepočul.
 
V príčinnej súvislosti s porušením právnych povinností inej osoby došlo k usmrteniu Vašej manželky, čo možno považovať za závažný zásah do Vašich osobnostných práv. Pretrhnutím väzieb s manželkou nastal (nereparovateľný) zásah do práva na súkromný a rodinný život, ktorým je značne znížená jeho dôstojnosť. Rodinný život zahŕňa väzby medzi najbližšími rodinnými príslušníkmi – deťmi, rodičmi, súrodencami, prarodičmi – bez ohľadu na to, či spolu trvalo žijú alebo nie. Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch ako určitá forma nápravy nesleduje cieľ navrátenia do pôvodného stavu, ale predstavuje skôr určité spravodlivé zmiernenie následkov vzniknutej ujmy.

čítať odpoveď

Peter

6. Pozdravujem Vás, chcel by som sa informovať to skutočne nič neplatím vopred, žiadnu zálohu alebo tak?

Dobrý deň pán Peter,
naše právne služby sú poskytované bez priamych nákladov klienta, tzn. klient hradí odmenu za právne služby maximálne do výšky 20% z vymoženej a skutočne i uhradenej výšky finančného odškodnenia.
 
A čo ak nič nevymôžete?
 
V prípade, že k vymoženiu finančného odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadne poplatky ani náklady, ktoré jej v súvislosti s riešením Vášho prípadu vznikli.
 
Čiže by to bolo zadarmo? A keby vymôžete, tak percentá z tej sumy?
 
Áno.
 
V tom prípade, mám záujem.

čítať odpoveď

Marek

7. Dobrý deň, mal som dopravnú nehodu a poisťovňa mi poslala 600e,no mne sa to zdá dosť málo. Dokonca mi nezaplatili kompletne zničený nový notebook za 1000e. Keby som chcel, aby ste sa na to pozreli, koľko by som Vám zaplatil?

Dobrý deň pán Marek,
posúdenie vyplateného poistného plnenia a Vašich ďalších možných nárokov je bezplatné. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel.č. 0910 902 700 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.
 
Ďakujem za odpoveď. Budúci víkend sa vrátim zo služobky, potom sa hneď ozvem. Pekný deň prajem.

čítať odpoveď

Amália

8. Dobrý deň prajem, moju starkú zrazilo auto, keď išla na bicykli a má zlomeninu bedrového krčka, zostala ležiaca. V rodine sa nám také nešťastie ešte nestalo. Chceme Vás požiadať o pomoc a tiež sa opýtať koľko peňazí dostaneme?

Dobrý deň pani Amália,
naši právnici Vás budú kontaktovať. Špecifikovať výšku finančného odškodnenia je možné až po posúdení príslušnej dokumentácie a všetkých nárokov. Vzhľadom k tomu, že naša odmena za právne služby je závislá od výšky vymoženého plnenia, garantujeme, že bude uplatnené v čo najvyššej možnej miere.
 
Príslušná dokumentácia? Čo tým prosím myslíte?
 
Je potrebné, aby ste nám zabezpečili kompletnú zdravotnú dokumentáciu Vašej starej mamy (všetky lekárske správy, ktoré súvisia s úrazom a potvrdenie o práceneschopnosti), všetky dokumenty, ktoré máte k dispozícii od polície, informáciu o tom, ako sa prepravovala na lekárske vyšetrenia (ak motorovým vozidlom, tak je potrebné zabezpečiť veľký technický preukaz vozidla). Ak je Vaša stará mama zamestnaná, tak rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní nemocenských dávok a ďalej všetky pokladničné doklady od kúpy liečiv, zdravotníckeho materiálu, či pomôcok, za ktoré vynaložila náklady. V prípade, že došlo aj ku škode na majetku, je potrebné zabezpečiť zoznam poškodených vecí spolu s nadobúdacími dokladmi, prípadne ich fotografiami.
 
Starká ešte pracuje, teraz je už, ale dlhšie doma. Môžem Vám zavolať aj ja a nie starká?
 
Samozrejme, môžete nás kontaktovať. V prípade záujmu o právne zastúpenie je však nevyhnutné, aby Zmluva o poskytovaní právnych služieb a Plnomocenstvo bolo podpísané poškodeným, t.j. Vašou starou mamou.
 
To je jasné, ja sa chcem dohodnúť s Vami.

čítať odpoveď

Katarína

9. Náš príbeh je dlhý a komplikovaný. Je tu jedna doktorka, ktorá nám zničila život a veselo si behá po svete. Zabila nám nášho syna, lebo ho nijak neliečila a nikto nám nevie pomôcť, lebo nemáme peniaze na právnika.

Dobrý deň pani Katarína,
naša advokátska kancelária sa špecializuje i na právne zastupovanie v sporoch zanedbania zdravotnej starostlivosti. Upozorňujeme Vás, že súdne spory bývajú značne náročné a komplikované na dokazovanie, preto je nutné byť právne zastúpený už od začiatku. Poskytovanie našich právnych služieb je hradené až pri vymožení nemajetkovej ujmy v peniazoch a náhrady škody. Naši právnici Vás budú kontaktovať za účelom osobného stretnutia.
 
Chcem sa Vám veľmi poďakovať, všetci z rodiny nás od toho odhovárajú, že v tomto štáte aj tak nič nedosiahneme, ale my sme skalopevne rozhodnutí, že do toho ideme.

čítať odpoveď

Miroslava

10. Dobrý deň, mala by som záujem o právne zastúpenie. Kde Vás môžem navštíviť?

Dobrý deň pani Miroslava,
sídlo našej hlavnej kancelárie je v Trnave na ulici Hlavná 31,pobočky máme v Bratislave, Nitre a v Hlohovci. V prípade, že Vám tieto nevyhovujú, je možné dohodnúť si stretnutie s našou právničkou na inom mieste.

čítať odpoveď

Alojz

11. Dobrý deň, po nehode, ktorá sa mi stala pred dvomi rokmi som sa obrátil na právnika. Bohužiaľ ten do dnešného dňa nič nevymohol a hlavne mám dojem, že sa o môj prípad nezaujíma. Dokonca sa vyhýba stretnutiu. Je možné, že by som prešiel k Vám?

Dobrý deň pán Alojz,
plnomocenstvo udelené advokátovi je v zásade možné odvolať kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak ste stratili dôveru vo svojho terajšieho právneho zástupcu, ktorá je vo vzťahu klient – advokát jeho najdôležitejšou súčasťou a v prípade, že máte záujem, aby Vám právne služby poskytovala naša advokátska kancelária, môžete nám na zastupovanie udeliť plnú moc.
 
Chcem sa Vám veľmi poďakovať, všetci z rodiny nás od toho odhovárajú, že v tomto štáte aj tak nič nedosiahneme, ale my sme skalopevne rozhodnutí, že do toho ideme.

čítať odpoveď

Jana

12. Dobrý deň, boli sme s dedkom v nákupnom centre, kde sa pošmykol na mokrej neoznačenej dlážke a škaredo si rozbil hlavu a zlomil ruku. Myslíte si, že je to riešiteľné? Ďakujem.

Dobrý deň pani Jana,
samozrejme. Predpokladám, že prevádzkovateľ týchto priestorov si nesplnil prevenčnú povinnosť týkajúcu sa neoznačenia mokrého miesta na podlahe, ktorú je povinný zo zákona dodržiavať, čím došlo k poškodeniu zdravia u Vášho starého otca.
 
Ďakujem za tak rýchlu odpoveď. Boli by ste ochotní nám pomôcť? Žiaľ alebo našťastie, nikto z našej rodiny sa s ničím podobným nestretol.
 
Pravdaže, pokojne nás kontaktujte mailom alebo telefonicky na 0910 902 700.

čítať odpoveď

Jaro

13. Dobrý deň prajem, pred asi mesiacom som bol doma na Slovensku pri rodine a stala sa mi dopravná nehoda. Keďže však už 6 rokov pracujem v Anglicku, tak som bol nútený odísť už 2 týždne po nehode späť bez toho, že by bola moja vec uzavretá. Chcem sa spýtať, či môžem využiť Vaše právne služby i keď som momentálne odcestovaný?

Dobrý deň, áno, v zásade je možné využiť naše právne služby i v tomto prípade.

čítať odpoveď

Dušan

14. Dobrý deň, pred týždňom som mal dopravnú nehodu. Jednalo sa o stret s cyklistom. Po nehode som cyklistu ošetril, dokonca si sám priznal chybu, nedal prednosť v jazde. Na všetko mám svedkov. Políciu som na jeho naliehanie nezavolal. Teraz sa však zatajuje a odmieta zaplatiť škodu na mojom aute. Dá sa mi prosím ešte pomôcť, i keď som urobil už na začiatku takúto chybu?

Dobrý deň pán Dušan,
nemyslím si, že vo Vašom prípade počiatočné zaváhanie súvisiace s neprivolaním polície by mohlo mať za následok úplnú nemožnosť preukázania Vašich nárokov. Ďalej je len výhodou, ak máte k dispozícii svedkov, ktorí Vami tvrdené skutočnosti preukážu.

čítať odpoveď

Eduard

15. Zdravím Vás. Moju dcéru v škole počas veľkej prestávky bodol spolužiak kružidlom do ruky, ktorá jej musela byť ošetrená v nemocnici a kvôli tomuto zraneniu musela podstúpiť aj rehabilitácie. Škola sa z toho snaží všemožne vycúvať, vraj učiteľka, ktorá mala v tom čase dozor nad žiakmi nenesie žiadnu zodpovednosť. Asi z toho nebudete mať veľkú odmenu, no predsa by som bol rád, ak by som prípad mohol prenechať na riešenie Vašej kancelárii. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň pán Eduard, podobné prípady nie sú v našej praxi ničím nezvyčajným. Považujem za nutné uviesť, že právne zastupovanie poskytujeme klientom zásadne bez ohľadu na predpokladanú výšku podielovej odmeny.
 
Ďakujem pekne. Môžem Vám teda zavolať na číslo, ktoré máte na stránke i po štvrtej poobede?
 
Áno, pravdaže.

čítať odpoveď

Ján

16. Dobrý deň želám. Moje meno je Ján a chcel by som Vás poprosiť o radu. Mojej manželke sa už dávnejšie stal pracovný úraz a je na tom zdravotne dosť zle. Manželka doteraz nedostala žiadne odškodné a naviac jej zostanú trvalé následky. Chcem sa spýtať, či má právo a j na tie.

Dobrý deň pán Ján, bez ďalších informácii a dokumentov nedokážem posúdiť možné nároky Vašej manželky. Zásadne je však trvalé následky možné ohodnotiť, ak zdravotný stav poškodeného je na účely bodového ohodnotenia ustálený.
 
Aha, jasné. Tak ja by som manželku priviezol aj so všetkými papiermi. Zajtra ráno Vám ona zavolá.

čítať odpoveď

Štefánia

17. Zdravím. Môj manžel utrpel pri práci ťažké zranenia, lebo zamestnanec firmy, kde robil, porušil BOZP. Nič mu však nechcú preplatiť, vraj to nebol pracovný úraz, lebo je živnostník. Nechce sa mi tomu veriť, myslím si, že s ním chcú vybabrať.

Dobrý deň,
úraz živnostníka pri práci v zásade nemožno považovať za pracovný úraz. V súvislosti s finančným odškodnením je tento druh úrazu nutné posudzovať prísne individuálne, preto nás v prípade záujmu prosím kontaktujte.
 
Prosím Vás ešte sa chcem opýtať, zastupujete ľudí aj pred políciou? Prípad totiž rieši polícia, ale od úrazu nám nikto nedal nič vedieť.
 
Poskytovanie právnych služieb zahŕňa i zastupovanie poškodeného v rámci trestného konania, tzn. v konaní pred vyšetrovateľom, prokurátorom a súdom.

čítať odpoveď

Soňa

18. Dobrý deň, som presvedčená, že nemocnica pochybila pri operácii môjho syna, ktorý dva dni po nej zomrel. Podľa Úradu pre dohľad bolo však všetko v poriadku. Všetci tvrdia, že už sa s tým nič viac nedá robiť, no ja sa s tým neviem a nechcem zmieriť.

Dobrý deň pani Soňa,
napriek skutočnosti, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neskonštatoval nesprávny postup zdravotníckeho zariadenia, máte možnosť toto pochybenie riešiť v trestnoprávnej rovine, prípadne žalobou v rámci občianskeho súdneho konania. Stanovisko Úradu nemožno považovať za kľúčový dôkaz. Nakoľko sú tieto prípady značne komplikované na dokazovanie, odporúčam Vám prenechať jeho riešenie skúsenému advokátovi.
 
Ďakujem za nádej. Zajtra sa Vám ozvem. Ešte raz Vám ďakujem.

čítať odpoveď

Lukáš

19. Dobrý deň, je u Vás v kancelárii možné zastaviť sa kedykoľvek, alebo sa musím vopred objednať?

Dobrý deň, nakoľko sa snažíme každému klientovi venovať potrebný čas a osobitý prístup, je vhodné si v prípade Vášho záujmu dohodnúť stretnutie na tel. č. 0910 902 700 alebo mailom na tomasovicova@ppak.sk.

čítať odpoveď

Klára

20. Dobrý deň, moju sestru uhryzol susedov pes, ktorý vybehol von z dvora a bezdôvodne na ňu zaútočil. Sestre spôsobil tržnú ranu a je už tretí týždeň PN. Chcem sa spýtať, či sa i pri tomto type dá dohodnúť na podielovej odmene? Sestra je sama s dieťaťom, nemá peniaze na právnika. Ďakujem.

Dobrý deň Klára, právne služby v prípadoch poškodenia zdravia následkom pohryzenia zvieraťom sú poskytované na základe podielovej odmeny 20 %.

čítať odpoveď